پیشنهاد ویژه

نرم افزار تخصصی دندانپزشکی نگین راه کار مناسبی برای شما دارد

راه کار اول

اگر استفاده از دو نرم افزار(نرم افزار کلینیک و نرم افزار ساخد) در کلینیک، شما را دچار مشکلاتی همچون افزایش نیروی انسانی و… کرده است و مجبور هستید اطلاعات مربوط به یک نسخه دندانپزشکی را دوبار وارد نمایید ما استفاده از ماژول بر خط پویا را پیشنهاد می‌کنیم.‌ یعنی نرم افزار کلینیک بدون تغییر و با اضافه شدن ماژول بر خط پویا این امکان را به شما میدهد‌ که اطلاعات وارد شده در نرم افزار کلینیک تان را فقط با یک کلیک به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ارسال نمائید.

راه کار دوم

اگر قصد تعویض نرم افزار کلینیک خود را دارید گروه نرم افزاری نگین با تجربه ۱۰ ساله راه کارهای مدیریتی و کاربردی فوق العاده ای در اختیار شما قرار میدهد برخی از این امکانات عبارتند از:
۱. پوشش قرار دادن کلیه بیمه‌های پایه از جمله نیروهای مسلح، تامین اجتماعی، بیمه سلامت و . . .
۲. پوشش بیمه های تکمیلی مانند کوثر، فرهنگیان، سرمد، سامان، تجارت و . . .
۳. پوشش بیمه های کلیه بانکها
۴. دوبیمه ای ها مانند نیروهای مسلح و کوثر
۵. پوشش سقف ریالی
۶ . تشخیص بیمه شده با کد ملی یا شماره پرونده
۷. ارسال آنلاین نسخ به بیمه نیروهای مسلح بدون استفاده از نرم افزار ساخد
۸. ارسال مستقیم مبلغ به پوز بانکی در صندوق جهت جلوگیری از ثبت اشتباه مبلغ و مهمترین ویژگی تعامل با بانک برای ثبت واکنش
۹. کنترل دندانهای غیرمجاز مانند انتخاب دندان دائمی به جای دندان شیری که باعث کمتر شدن کسورات خواهد شد.
۱۰. دادن پیام ها و ضوابط مربوط به بیمه ها به کاربر
۱۱. تائید پذیرشهای ثبت شده توسط سوپروایزر‌ و قفل شدن پذیرش(جهت جلوگیری از بهم خوردن صندوق و گزارشات مالی و مدیریتی)
۱۲. کلیه عملیات در سیستم به هیچ عنوان حذف فیزیکی نمی‌شود و بصورت منطقی حذف میشود.
۱۳ .لاگ عملیات به ازای سیستم، کاربر، تاریخ، ساعت
۱۴. ارسال پیامک به مخاطبین(ارسال با تشکیل پرونده جدید یا ویرایش پرونده)
۱۵. ارسال پیامک نوبتهای روز بعد به صورت سیستمی بدون دخالت کاربر
۱۶ .گزارشات پذیرش، صندوق، نوبت دهی، بدهکاران و تنوع گزارشات و ساخت هر نوع گزارش ملزوم توسط کاربر
۱۷. تعریف سازمانهای بیمه گر‌ بدون محدویت
۱۸. تعریف تعرفه برای بیمه ها
۱۹. گزارشات درآمد مالی
۲۰. گزارشات بیشترین خدمت ارائه شده
۲۱.تعریف کاربران بصورت نامحدود
۲۲.تعریف نقش کاربران
۲۳. تعریف دسترسی زمانی برای کاربران بعنوان مثال کاربر در بازه زمانی ۱ تا چند روز مجاز به اصلاح، حذف و استرداد پذیرش یا صندوق می باشد.
۲۴. و سایر خدماتی که در برنامه وجود دارد.