نرم افزار رادیولوژی سونوگرافی ام آر آی و سی تی اسکن

نرم افزار رادیولوژی سونوگرافی ام آر آی و سی تی اسکن نگین

درباره نرم افزار

همواره داشتن اطلاعات کافی از سوابق بیماران و مراجعین و دسترسی سریع به این اطلاعات در غالب گزارشات متنوع در کنار سرعت عمل و دقت بالا در پذیرش و جوابدهی مراجعین سازمان‌های مختلف بیمه‌ای طرف قرارداد از دغدغه‌های مراکز تصویربرداری بوده است. با استفاده از نرم افزار رادیولوژی “نگین"، مدیریت پذیرش و جوابدهی بیماران به آسانی صورت پذیرفته و امکان تنظیم و کنترل صحیح و ارسال به موقع نسخ بیمه‌های طرف قرارداد را در زمان بسیار کوتاهی برای مراکز درمانی میسر می‌سازد.

امکانات نرم افزار

امکان جوابدهی به دو روش: الف) با استفاده از نرم افزار و ذخیره همه جواب‌ها ب) با استفاده از صفحه جوابدهی
در نرم افزار 'نگین' و ذخيره همه جوا‌ب‌ها در پرونده بيمارامکان جستجوی بيمار بر اساس نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره بيمه
، شماره پرونده ، شماره بايگاني ، شماره پذيرش ، كد ملي و شماره تلفن
انجام تمامی عملیات مربوط به پذیرش بیماران از جمله: تشكيل پرونده پذيرش و دريافت هزينه در يك فرم  وبلوكه كردن بيمار و يادداشت گذاشتن بر روي پرونده يك بيمار ويا يك گروه ازبيماران مشابه
قابليت تعريف تمامي قوانين بيمه‌اي مانند كدهاي بين المللي خدمات و كدهاي استاندارد
امکان ارسال ديسكت به سازمان‌های بیمه‌گر مطابق با ضوابط مورد نظر آنهابا اعتماد صد در صد
امکان پذیرش بیماران انواع سازمان‌های بیمه‌گر اولیه و تکمیلی از طریق نرم افزار
امکان ثبت شماره تشكيل پرونده و شماره بايگاني بیمار به صورت مجزاامكان
تعريف يك راديولوژيست و يك كارشناس به صورت پيش فرض براي یک شيفت
كاريامکان تعریف چند جواب آماده برای هر خدمت به منظور تسریع در جوابدهی
امکان طراحی برگه جوابدهی و برگه پذیرش بیمار به دلخواه مرکز
وجود انواع گزارشات و امكان طراحي گزارشاتي به دلخواه مركز
دسترسي به تمامي اطلاعات ثبت شده يك بيمار، تنها در يك گزارش دسترسي سريع به تمام جواب‌هاي گذشته بيماردسترسي به جواب‌های مراجعات قبلی بيمار در زمان جوابدهی امکان
تعریف نامحدود کاربران سیستم در هر مرکز
امکان تعریف دسترسی برای هر کاربر
امکان پرفراژ نسخه مطابق با شکل ظاهری برگه‌های دفترچه سازمان‌های بیمه‌گر
ثبت نوع دريافت از بيمار (نقدي- چك- فيش )
امكان تعريف مبلغ خدمت براي هر سازمان به صورت مجزا