ماژول ارسال پیامک

ماژول ارسال پیامک نگین

درباره نرم افزار

نظر به ضرورت ارتباط بین پزشک و بیمار به منظور ارائه با کیفیت خدمات درمانی به بیماران و همچنین ایجاد مزیت رقابتی مؤثر نسبت به سایر مراکز درمانی، شرکت"نگین" اقدام به تولید نرم افزار ارسال و دریافت پیامک نموده است که بااستفاده از دستگاه GSM MODEMو سیم کارت، به دو صورت شامل؛ ارتباط با بقیه نرم افزارهای “نگین" و یا به صورت مستقل ارسال و دریافت پیامک را انجام می دهد.

امکانات نرم افزار

ارسال پیامک به نمادهای دلخواه: امکان ارسال پیامک به صورت پیام‌های تکی و یا ارسال به مجموعه‌ای از شماره‌ها به صورت کلی
ارتباط با نرم افزارهای درمان 'نگین'سامانه ارسال پیامک: قادر به برقراری ارتباط دو طرفه با بقیه سامانه‌های درمان می‌باشدو با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود در نرم افزارهای درمان'نگین'،پیامک‌های متفاوتی ارسال و یا دریافت می‌نماید که در ادامه به تعدادی از مزایای نرم افزار ارسال پیامک شرکت 'نگین' اشاره می‌شود:
ارسال پیامک خوش آمدگویی به بیمارانی که برای اولینبار به مرکز درمانی مراجعه نموده‌اند.
ارسال پیامکی که در آن شماره تلفن‌های مرکز و شمارهپرونده بیمار، به بیماران جدید اعلام میشود.
با ثبت نوبت، پیامکی به بیماران ارسال می‌شود که ثبت نوبت را اعلام می‌دارد.(بیشتر برای نوبت‌دهی تلفنی کاربرد دارد تا بیمار از ثبت نوبت خود اطمینان پیدا کند).
یک روز قبل از زمان نوبت بیمار، سامانه ارسال پیامک،به صورت اتومات یک پیامک به بیمار ارسال میکند مبنی بر اینکه نوبت شما فردا میباشد.آیا در زمان مشخص شده از نوبت خود استفاده مینمایید یا خیر.بیمار می‌تواند با ارسال عدد های 1 یا 2 نوبت خود را تأیید یا نماید.ارسال پیامک نمودن نوبت‌های یک روز پزشک به صورت دسته جمعی
امکان گزارش گرفتن بیمار از ساعت و روز نوبت خود
دریافت انواع گزارشات مدیریتی همانند: گزارش صندوق- گزارش کارکرد یک بیمه – گزارش 10 گردش آخر صندوق
امکان گزارش گرفتن پزشک از نوبت‌های روز بعد خود