درباره ما

امروزه علم پزشکی با حجم بسیار زیاد اطلاعات مواجه است که مدیریت درست آن‌ها با روش‌های سنتی غیرممکن است. پزشکان به عنوان محور اصلی سیستم سلامت، از سویی مسئول مراقبت از بیماران و درمان و تأمین سلامتی آنها هستند و از سویی دیگر با پژوهش مستمر ، مسئولیت پیشبرد علم پزشکی را به عهده دارند.
ابزار اصلی همه این فعالیت‌ها که تضمین کننده سلامت جامعه و تک‌تک افراد آن است، دسترسی مناسب و به‌جا به اطلاعاتی است که در هر روز میلیون‌ها واحد از آن تولید می‌شود و در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. امروزه حجم اطلاعات تولید شده در سیستم بهداشت و سلامت به قدری است که استفاده از ابزار مناسب می‌تـواند در مواردی ساعت‌ها و در موارد دیگر روزهـا و هفته‌ها در وقت گران‌بهای پزشکان صرفه‌جویی کند.

از سویی اقتصاد سلامت و حوزه درمان کشورمان از بخش‌های مهم اقتصاد ملی هستند، که بهره‌وری در این بخش می‌تواند رشد بیشتر در اقتصاد ملی و همچنین رفاه و آسایش و رضایت را برای جامعه به ارمغان آورد.
در دنیای امروز، بدون استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت، نمی‌توان انتظار این بهره‌وری را داشت. از سویی دیگر ظهور سیستم‌های اطلاعاتی، به دلیل عدم یکپارچگی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، نرم‌افزارنگین به دلیل یکپارچگی تمام مشکلات را حل کرده‌ است.
نرم افزار نگین با طراحی یکپارچه بانک اطلاعاتی به گونه ای طراحی شده است تا کلیه موارد قابل ثبت در یک مرکز درمانی(اعم از کلینیک، درمانگاه، مطب و … )را پوشش دهد. و اطلاعات بیماران، دوره های درمان بیماران، جلسات یک دوره درمان، سرویس های ارائه شده به یک بیمار و پارامترهای مختلف آن، بیماریها، مشکلات بیمار و هم‌چنین فروش ها، هزینه ها، بیمه ها، حقوق و دستمزد پرسنل، مبالغ دریافتی از مراجعه کنندگان و … جزء موارد مالی ازجمله اطلاعات قابل ثبت در این سیستم میباشند.