• 021-44158264

:فیش پرینت حرارتی

لازم به ذکر است که در بخش پذیرش مراکز درمانی بزرگ و پرازدحام با استفاده از این نوع پرینتر قبضی صادر می‌گردد که با توجه به بارکدی که بر روی آن چاپ می‌گردد امکان پرداخت و دریافت سریع هم برای مراجعین و هم متصدی صندوق فراهم می‌شود.


>