• 021-44158264

دانلود نرم افزارها

" Any Desk " در صورت درخواست کمک و جهت رفع اشکال، پس از کسب اجازه از شما کارشناسان شرکت از طریق اینترنت و با استفاده از این نرم افزار و دریافت شماره any deskسیستم شما می‌توانند بدون حضور با سیستم مربوطه ارتباط برقرار کرده و نسبت به رفع ایرادات اقدام نمایند.
جهت دانلود نرم افزار اینجا را کلیک نمایید


"Remote Desktop Connection در صورت درخواست کمک و جهت رفع اشکال، پس از کسب اجازه از شما کارشناسان شرکت از طریق اینترنت و با استفاده از این نرم افزار و گرفتن شماره IP سیستم شما می‌توانند بدون حضور با سیستم مربوطه ارتباط برقرار کرده و نسبت به رفع ایرادات اقدام نمایند.
جهت دانلود نرم افزار اینجا را کلیک نمایید